Naša spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo.

Vec o tem.

 

PRIDRUŽITE SE NAM

Zainteresirani lahko izrazijo namero za sodelovanje pri aktivnostih oblikovanja in delovanja Medgeneracijske stanovanjske kooperative Hribec.si ter/ali namero za vstop v medgeneracijsko stanovanjsko kooperativo (pod odložnim pogojem, da bo MSK ustanovljena).

Kontaktirajte nas! Veseli vas bomo!

PREDSTAVITEV

Skoraj leto dni smo v okviru inovativne prakse učnega socialnega podjetja spoznavali oblike organiziranja na področju socialnega podjetništva in kot priložnost izbrali medgeneracijsko stanovanjsko kooperativo (MSK). Predlaga se medgeneracijsko sodelovanje v obliki zadružnega poslovnega modela ali modela javno-zasebnega partnerstva. Medgenracijska stanovanjska kooperativa je zamišljena kot regijska mreža bivanjskih prostorov in površin, ki poveže obstoječe neustrezno izkoriščene stanovanjske objekte, zapuščena kmetijska posestva in/ali se vključi v projekte gradnje novih stanovanjskih objektov/sosesk. Rešitev omogoči kakovostnejše, cenejše in socialno bogatejše življenje vsem generacijam. Poleg lajšanja bivanjskega in oskrbovalnega ter problema pomanjkanja socialnih stikov medgeneracijska stanovanjska kooperativa omogoča nova delovna mesta in prispeva k trajnostnemu razvoju. Model medgeneracijske stanovanjske kooperative vnaša v regijo novo priložnost, s katero se izpolni ambicija poskrbeti za kakovostno življenje vseh ciljnih skupin s poudarkom na drugačnem načinu bivanja, ki jo medgeneracijska stanovanjska kooperativa omogoča, saj je v okviru takšne rešitve možno poskrbeti tudi za zdravstveno nego in celovito (samo)oskrbo.

Zainteresirani lahko izrazijo namero za sodelovanje pri aktivnostih oblikovanja in delovanja Medgeneracijske stanovanjske kooperative Hribec.si ter/ali namero za vstop v medgeneracijsko stanovanjsko kooperativo (pod odložnim pogojem, da bo medgeneracijska stanovanjska kooperativa ustanovljena).